FAQs – Tot sobre el tall amb làser

Inici FAQs – Tot sobre el tall amb làser

El tall per làser és un procediment en el qual s'utilitza un raig làser per tallar materials metàl·lics i no metàl·lics de diferents gruixos. El làser es guia i es concentra sobre la superfície a tallar. Quan aquest incideix en el material, aquest s'escalfa tant que es fon o s'evapora. En aquest punt es concentra més calor de la què es pot evacuar mitjançant la conducció de calor i el raig làser travessa el material completament, produint-se el tall.

Mentre que amb altres procediments la xapa rep l'efecte d'eines que exerceixen grans forces sobre el material, el làser porta a terme el seu treball sense cap contacte. Així, ni es desgasta l'eina, ni apareixen deformacions o danys a la superfície de treball. Cal afegir, també, que el tall és més precís i permet un millor aprofitament dels materials.

Tots els materials habituals de la mecanització industrial (acer, alumini, acer inoxidable, llautó, etc.) i materials no metàl·lics com plàstics, vidre, fusta o ceràmica. En gruixos molt variats, des de 0,5 fins a més de 30 mil·límetres. Pregunta'ns pel teu cas en particular.

Els tipus de tall per làser més habitals:

  • Oxicorte: en l'oxitall s'utilitza oxigen com a gas de tall que crema i oxida la bugada metàl·lica, ajudant al làser en el procés. Fa possible velocitats de tall altes en la mecanització de xapes espesses i acer de construcció.
  • Tall per fusió: s'utilitza nitrogen o argó com gas de tall. No reaccionen amb la superfície del metall. Aquest procediment de tall té l'avantatge que les vores de tall no presenten òxid ni rebaves i amb prou feines es necessiten retocs.
  • Tall per sublimació: el làser evapora el material amb la menor presència de material possible. El gas de tall (nitrogen, argó o heli) protegeix les superfícies i garanteix que les vores no s'oxidin. S'empra sobretot per a tasques de tall fi amb cants de molt alta qualitat.
  • Tall per làser de precisió: al tall fi per làser es juxtaposen orificis individuals amb energia làser per impulsos que es solapen entre un 50% i un 90%, de manera que generen la ranura de tall. L'avantatge és un escalfament molt reduït que fa possible el tall de peces més complexes sense pèrdua de calor. 
No et tallis, a l'hora de preguntar
Alguna otra consulta?