Política de privacitat

Inici Política de privacitat
Ilerlaser

Sobre la nostra política de privacitat

Titularitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) ), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i qualsevol altre normativa de protecció de dades aplicable, informem que les dades personals comunicades a Ilerlàser, seran incorporades a una base de dades de titularitat de:

Ilerlàser, SL, amb NIF.: B25419052 i amb domicili social a la Ctra. C-13 km. 11,7 • Alcoletge 25660 Lleida · Catalunya.

El nostre contacte​

En el cas que qualsevol usuari que tingués algun dubte sobre aquesta Política de Privadesa o qualsevol comentari sobre el lloc web Ilerlàser, si us plau dirigiu-vos a:
ilerlaser@ilerlaser.com
o al següent número de telèfon: +34 973 196 522

Temps de conservació de dades personals

Les seves dades personals es conservaran el temps estrictament necessari per a prestar el servei contractat. Un cop finalitzat el servei  conservarem les vostres dades durant cinc anys, que és el termini estàndard de prescripció de responsabilitats civils o mercantils. No obstant això, han de ser conscients que aquests terminis de conservació es podrien veure ampliats per modificacions legals o apreciació de responsabilitats penals. Un cop prescrites les responsabilitats derivades del contracte, procedirem a la destrucció de totes les vostres dades personals.

Conservarem les vostres dades de contacte de forma indefinida per enviar-vos informació sobre serveis propis o de tercers, que entenguem puguin resultar del vostre interès. Si no desitjeu rebre informació comercial, pròpia o de tercers, podeu oposar-vos indicant-ho a la nostre direcció de contacte.

Dades que ens faciliteu

Els recollits a través dels nostres formularis. Les dades personals sol·licitades que van marcades amb un asterisc o l’etiqueta “requerit” són necessaries per adquirir o informar-se sobre els nostres serveis. Si no facilita cap d’aquestes dades obligatòries no us podrem atendre.

Drets de l'usuari

 • L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals.
 • L’usuari té dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • L’usuari té dret a retirar el seu consentiment.
 • L’usuari pot sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • L’usuari té dret a oposar-te al tractament de les seves dades personals.
 • L’usuari té dret a la portabilitat de les seves dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets ha de presentar una sol·licitud a l’adreça del responsable del fitxer que es recull en el primer punt de la present política de privacitat.

Per obtenir més informació respecte als seus drets o la forma de fer-los valer, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Menors d'edat

S’adverteix als nens i joves menors de 18 anys que necessiteu el permís dels pares o tutors legals per proporcionar dades personals en el nostre lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions d’Ilerlàser amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles, així com a l’europea (RGPD).

Finalitat de recollida i tractament de dades

Les seves dades personals seran utilitzades per a les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació i serveis.
  En cas que contracti algun dels nostres serveis, utilitzarem les seves dades personals per a la gestió i la facturació dels mateixos. Si ens fes una consulta d’informació utilitzaríem les seves dades per respondre adequadament.
  Podem conservar les vostres dades de contacte per a informar-vos sobre productes i serveis, propis o de tercers que entenguem puguin resultar del vostre interès.
 • Les dades demanades sobre les vostres preferències les utilitzem per millorar la qualitat dels nostres serveis.
 • Registrem la vostra adreça IP utilitzada a l’accedir a la nostra web per habilitar-vos com a usuari i facilitar-vos la navegació, així com per motius de seguretat del web.
 • Utilitzem cookies per millorar i personalitzar el servei ofert, així com facilitar la navegació.
 • Comunicacions comercials
  L’aportació de les vostres dades personals en qualsevol dels nostres formularis de registre, implica l’acceptació expressa perquè puguem enviar-vos informació pròpia o de tercers que entenguem pugui resultar-vos d’interès. No obstant això, us recordem que podeu oposar-vos en tot moment i de forma gratuïta a l’enviament d’aquestes comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada en aquest document.

Cessió de dades

Les vostres dades no seran cedides a tercers, llevat que sigui imprescindible per a prestar-vos el servei sol·licitat.

Qualitat de les dades

L’usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Ilerlàser són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’usuari es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Ilerlàser o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L’usuari no ha d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva introducció.

Confidencialitat i seguretat

Les vostres dades personals són classificades com a informació confidencial, per tant, tot tractament sobre aquestes dades es realitzarà garantint el màxim secret davant de tercers i aplicant les mesures necessàries per garantir la seva seguretat.

Ilerlàser ha adoptat les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, coneixent en tot moment l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot i això, l’usuari ha de ser conscient de la possibilitat de pèrdua d’aquestes dades a causa de fallades tècniques o atacs maliciosos externs. L’usuari té dret, en aquest cas, a ser informat en un termini de 72 hores de qualsevol error de seguretat o tècnic en els seus sistemes que afectin les dades personals.